Понеділок, 08.03.2021, 00:25
Вітаю Вас Гість | RSS

      державний навчальний заклад

           "ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"
                                                                                                                                 Головна Барабаш Світлана АнатоліївнаРеєстраціяВхід
Меню сайту
Категорії розділу
Архів новин [9]
Новини навчального закладу за минулі періоди
Новини училища [236]
Актуальні новини, сьогодення навчального закладу.
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Досвід викладача спецдисциплін

 

Світ професій - безмежний і серед них одна моя - секретар керівника.rar

Складання та оформлення автобіографії та характеристики.rar

Етапи роботи над текстом. Види правлення текстів. Коректурні знаки.rar

Навчальний посібник.rar

Оформлення додатків, приміток, виносок до тексту.rar

Українське ділове мовлення.rar

Урок_Вправи породжують майстерність.rar

 

 

Міністерство освіти і науки України

Управління  освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

ДНЗ «Городищенський професійний ліцей»

 

 

Формування комунікативності та ділової активності на уроках українського ділового мовлення та основ діловодства

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

 

 

 

                                                     Матеріали 

                                                     викладача спецдисциплін  

                                                     Барабаш Світлани Анатоліївни

                                                     спеціаліста вищої категорії

 

 

 

 

м. Городище

2014

 

 

 

                                                 Міра володіння рідною мовою є мірою духовності людини та суспільства, отже, мірою загального поступу людини.

                         П. Кононенко

 

Передових педагогів всіх часів об’єднувало бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи, своєю особистістю впливати на становлення учнів як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей.

Сьогодні, під час переходу до педагогіки співробітництва, це найбільш відповідає принципам гуманізації та демократизації освіти, активізації пізнавальної діяльності, забезпечує партнерську співпрацю викладача і учнів, спрямовану на розв’язання системи суспільно та особистісно найважливіших навчальних і життєвих проблем. При такому підході учень є співавтором уроку, основна ж стратегія викладача полягає у виявленні його індивідуальних здібностей і нахилів та створення сприятливих умов для подальшого їх розвитку.

Про спеціаліста з великої літери ми говоримо тоді, коли він володіє не лише високою кваліфікацією, а й є духовно багатою, творчою особистістю. Формування такої особистості дедалі більше пов’язується із справжнім опануванням мови, її культури. Це вміння правильно розмовляти й писати, точно висловлювати свою думку, активно використовувати мовні знання, грамотно застосовувати їх.

На уроках українського ділового мовлення та основ діловодства вся діяльність спрямована на розвиток в учнів: здатності бачити проблеми, виявляти суперечності, висувати ідеї, аналізувати, вміння здійснювати пошук, трансформувати та синтезувати інформацію.

У навчальний процес намагаюсь залучити всіх учнів, адже спільна діяльність учнів у процесі пізнання й опанування навчальним матеріалом означає, що кожний робить індивідуальний внесок у навчальний процес, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Це відбувається в атмосфері доброзичливості та взаємної підтримки, що дає змогу не тільки оволодівати новими знаннями, а й розвивати пізнавальну діяльність, виходити на вищі форми співробітництва.

У процесі спільної діяльності учні вступають у взаємодію, в результаті якої між ними складаються певні зв’язки і відносини; вони оцінюють себе і своє оточення, обмінюються думками, - передають і отримують різноманітну інформацію задля досягнення і взаєморозуміння, і мети цієї діяльності. Та головне тут – результати. Саме у підлітковому віці має місце природній процес вироблення індивідуального досвіду спілкування, особистісної комунікативної культури, тоді як пізніше (після завершення періоду ранньої юності) можна сформувати лише навички культурної поведінки. Звідси неабияке значення має цілеспрямоване формування в учнів у процесі навчання, спільної пізнавально - комунікативної діяльності, вміння спілкування, комунікативної культури, невід’ємною складовою якої є володіння знаннями та вміннями самопрезентації.

Щоб досягти мети спілкування, учень не тільки повинен мати певний фізичний та інтелектуальний потенціал, а й дотримуватись культурних форм поведінки й спілкування, які регламентуються певними комунікативними правилами.

На уроках українського ділового  мовлення та основ діловодства учні намагаються дотримуватись комунікативних правил, зокрема, правила необхідності й достатності інформації („Говорити  не більше й не менше ніж потрібно в цей момент”), правила якості інформації („Намагайся узгоджувати свої висловлювання з істиною”),  правила відповідальності („Не відхиляйся від теми”), і правила стилю („Висловлюйся зрозуміло!”), застосовують ці правила при усних відповідях, коли мають змогу сформувати і висловити власні думки, пробують відшукати свій стиль, тон, манеру спілкування, які б не висвічували „слабкі сторони”, а, навпаки, зміцнювали їх і давали б змогу порозумітися з викладачем чи товаришем. Вчаться вести бесіду, дискусію, що розвиває вміння говорити і вміння слухати.

Через відмінності у  комунікативних психоморальних установках (тобто стратегії спілкування), а також емоційно-вольовій сфері, різні учні як суб’єкти спілкування мають неоднакову техніку і тактику, тобто комунікативну компетентність як  сукупність комунікативних знань, умінь та навичок. Для управління своїми пізнавальними процесами регулювання поведінки і спілкування з викладачем та іншими учнями, досягнення мети своєї діяльності учні реалізують в ході спілкування засоби вербальної і невербальної комунікації. Тому, щоб збудити інтерес до розмови на уроці за певною темою і підтримувати його, застосовую весь арсенал мовних засобів, який гармонійно поєднується з відповідною інтонацією, жестами, мімікою.

Діяльність на уроках передбачає також організацію та розвиток діалогічного спілкування, тому намагаюсь створити умови для ініціативи учнів. У такому процесі навчання учні виступають учасниками, їх досвід не менш важливий ніж досвід викладача, який не дає готових знань, а спонукає до самостійного пошуку. При цьому дуже важливо, щоб діалог проходив за рівних умов. Нехай учні у чомусь помиляються, але це їхні самостійні кроки. Досить тільки тактовними підказками, доброзичливими зауваженнями, іноді жартами корегувати хід їхнього мислення, тоді воно одержує правильне окреслення потрібний напрям. Крім діалогічного спілкування, на уроках застосовується монологічне мовлення – це виступи учнів з повідомленнями, доповідями, рефератами на різну тематику, усні відповіді під час уроку, складання (усно) службових документів, творів, читання різноманітних текстів.

Майже на кожному уроці звертаю увагу на те, щоб учні не тільки орієнтувалися у темі розмови, а й мали достатній словниковий запас, за допомогою якого могли б будувати своє мислення, обґрунтувати свою думку. Для цього проводжу словникову роботу. Активний обмін точками зору між учнями також збагачує їхній словниковий запас, вчить правил спілкування, особливих словникових стійких виразів.

При вивченні таких тем, як “ Роль мови у суспільному житті”, “ Особливості усного ділового мовлення”, “ Особливості публічного виступу”, “ Невербальні засоби спілкування” та ін. Намагаюсь використовувати історичні джерела, цікаві факти та повідомлення, пошук яких ведуть учні, щоб потім уроки пройшли більш цікаво, і учні могли більш детально розкрити те чи інше питання, проілюструвати його.

Практикую також таку форму роботи, як випереджаюче домашнє завдання, коли учні самостійно шукають відповідь на задане питання, а на слідуючому уроці виступають, доповнюючи мою розповідь. Це дає змогу формувати такі риси особистості, як прагнення до духовної  досконалості, здатність до творчості, вибору, самоорганізації, сміливість, вміння спілкуватися.

Для того, щоб навчитись добре, змістовно говорити, необхідно збагачувати свої знання й досвід, інакше кажучи, всебічно розвивати свою особистість. Людина, що вміє правильно і гарно говорити, легко встановлює стосунки зі своїми близькими, з іншими людьми довкола себе. Завдяки цьому вона дістає задоволення від життя.

А життя - головний екзаменатор наших учнів. Наскільки вони будуть адаптованими до соціального середовища, здатними оперативно приймати правильне рішення в нестандартних ситуаціях, вмітимуть аналізувати й контролювати власну діяльність, залежить насамперед від нас, викладачів.

Сучасний рівень розвитку українського суспільства потребує підготовки мобільного та ініціативного, відповідального і самостійного, з умінням творчо мислити працівника, здатного до самоосвіти та самовиховання.

Найчастіше випускники навчальних закладів – це розумні, теоретично підготовлені молоді люди, які в реальному житті не вміють себе проявити та реалізувати. Тому навички ділової активності сприяють формуванню активної соціальної позиції в учнів та розвитку їхніх здібностей щодо здійснення значущих змін у своєму житті.

Якщо раніше учень вчився, щоб отримати добру оцінку, то тепер він відчуває необхідність у отриманні знань, які він може використати у конкретних життєвих ситуаціях. Основними методами навчання ділової активності є метод співпраці, метод проекту, робота в команді ( групі ), презентація,  рольова та ділова гра та ін.

Тому на уроках застосовую як фронтальну, так і групову форми організації навчальної діяльності учнів. Фронтальна форма передбачає навчання групи учнів. Усі учні на певному етапі уроку працюють разом чи індивідуально над одним завданням із подальшим контролем результатів.

У груповій формі провідну роль відіграє спілкування і взаємодія учнів одного з одним, тому застосовую роботу в малих групах, командах, бригадах. Групова робота може бути продуктивною лише тоді, коли склад груп постійно змінюється і кожен учень так чи інакше  спілкуватиметься з усіма іншими учнями.

Так, на уроці за темою «Складання та оформлення інструкцій. Види інструкцій“ було використано метод проекту, під час підготовки якого учні були розділені на три команди, кожна з яких виконувала свої завдання, а саме: підготували виступи, презентації, наочні матеріали. Результат своєї діяльності учні представили на уроці.

Під час проведення уроку – подорожі за темою «Організація роботи з документами» учні також були поділені на команди, які отримували  різні завдання. Стимулом для роботи в командах були бали, які набирали учасники за правильні відповіді. Та команда, яка набрала найбільшу кількість балів, стала переможцем.

Уроки засвоєння нових знань за темами: «Бібліографія, її види. Бібліографічний опис» та «Етапи роботи над текстом. Види правлення текстів. Коректурні знаки» були проведені у формі ділової гри, де учні могли випробовувати себе у різних ролях (історики, мовознавці, бібліографи, редактори, консультанти, коректори). Це розвиває навики комунікативності, дає змогу пізнати себе.

При вивченні  тем на уроках були використані різні форми роботи, зокрема, вправи «Мікрофон», «Сходинки»,  «Кола на воді», «Сонце», «Ромашка», «Піраміда», «Продовжити речення», «Взаємоопитування» та ін., які  сприяли розвитку здібностей творчо мислити, умінню захищати власну точку зору. Працювала на уроках і “Творча лабораторія” (“Майстерня”) – це виконання учнями творчих завдань, зокрема, редагування текстів, переклад, складання окремих речень, текстів, творів та ін.

Робота учнів малими групами дає змогу вирішити кілька проблем: по-перше, досягти освітньої мети, по-друге, навчити учнів працювати в команді, розвивати навички ділової активності, виявити ініціативу.

Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання. Тому при плануванні конкретних уроків враховую, що будь-який метод навчання має тією чи іншою мірою забезпечувати і активну участь учнів у процесі навчання, встановлення зворотного зв’язку в системі викладач – учень, можливість застосування набутих навичок і знань у реальних життєвих та навчальних ситуаціях, мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях, можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях. Тому при підготовці до уроків приймаю рішення про використання того чи іншого методу на основі власного досвіду, враховую особливості учнівської аудиторії. Кожен метод навчання має певні преваги і недоліки. Ефективність їх застосування  визначаю специфікою конкретного уроку, темою.

Уроки намагаюсь проводити різних видів, це усний журнал, інформаційний калейдоскоп, довідкове бюро, урок – подорож, урок – захист проекту, урок – турнір, урок – змагання, урок - презентація та ін. Щоб зацікавити учнів на уроці, використовую кросворди, ребуси, лінгвістичні задачі, вікторини, тести, різноманітні завдання; розробила роздатковий та дидактичний матеріал, який розкриває навчальні  теми, робочий зошит для поточного оцінювання знань з предмета “Діловодство” для учнів групи “Оператор комп’ютерного набору”, в якому запропоновано систему вправ для самостійного опрацювання цілого ряду  питань теоретичного і суто практичного характеру, поглиблення власних знань з діловодства й удосконалення набутих умінь.

Практика показує, що на уроках “Українського ділового мовлення” не можна обмежуватися текстами шкільних підручників, посібників, збірників диктантів. Дидактичний матеріал має бути наближений до специфіки училища. Тому в даний час при підготовці до уроків намагаюсь використовувати навчальний матеріал професійного спрямування – це навчальні картки, картки – завдання, а також власний навчальний посібник, у якому зібраний дидактичний матеріал професійного спрямування, направлений на успішне навчання грамотного письма. Також розроблений комплект навчальних презентацій з предмета «Діловодство» для вивчення теоретичного матеріалу. Презентації містять інформаційний, ілюстративний матеріал, який допомагає учням опанувати програмовий матеріал, сприяє поглибленню знань з предмета.

На сьогоднішній день наші учні мусять оволодіти сучасним мистецтвом економічного мислення, виявити ініціативність, готовність до розвитку і новацій, прагнути до підприємливості, бути здатними успішно працювати в силовому полі міжнародної конкуренції. Тому моя робота, як викладача предметів “Українське ділове мовлення” та “Основи діловодства”, спрямована на те, щоб учні доторкнулися до цілющих джерел рідної мови, усвідомили необхідність вдосконалення власного  мовлення, зорієнтувалися в тонкощах спілкування в офіційно – діловій сфері на різних рівнях, щоб здобуті комунікативні навички на уроках допомогли їм у житті та професійній діяльності. З цього випливає головна тенденція навчального процесу: від пізнання - до творчої діяльності, через інтерактивні методи і форми навчання – до самостійного оволодіння інформацією.

 

 

 

Досвід роботи бібліотекаря

 

Люби природу, о люби, щоб буть самим собою.rar

Мово рідна, квітуюй і шануйся.rar

Здоров'я маємо - не дбуємо, а загубивши - плачемо.rar

Поезія - держава неозора, поет - людина крилата.rar

Талант даруємо людям - краплини чистої душі.rar

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

ДНЗ «Професійно-технічне училище №14 м. Городища»

 

 

Роль бібліотеки у вихованні в учнів інформаційної культури, любові до книги, розвитку пізнавальних процесів та здібностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Матеріали  бібліотекаря

                                                                 ДНЗ «ПТУ № 14 м. Городища»

                                                                 Барабаш Світлани Анатоліївни

                                                                             спеціаліста ІІ категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Городище

2014

 

 

                                                                                                                                                 Ріднити людей з книгою, відкривати їм

                                                                                                                                            красу і силу слова – що може бути достойнішим.

О. Гончар

 

Висока якість освіти сьогодні неможлива без високого рівня інформаційної культури як учнів, так і викладачів. Сучасна людина, яка живе в умовах інформаційного суспільства повинна не тільки вміти читати, писати, говорити, але й швидко та вільно орієнтуватись у потоці усної та писемної інформації. Оновлюється освіта, вводяться нові програми, технології навчання, але головним залишається вміння учнів вчитися, вміння самостійно знаходити інформацію, оцінювати її, обробляти, аналізувати, використовувати та створювати якісно нову.

Формування інформаційної культури людини триває упродовж всього життя і особливу роль у цьому відіграють бібліотеки. Тому робота бібліотеки спрямована на розв’язання таких завдань, як:

- виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, розвиток пізнавальних інтересів та здібностей;

- сприяння всебічному підвищенню педагогічної майстерності викладачів та майстрів в/н шляхом популяризації методичної літератури і надання інформації про неї;

- впровадження новітніх форм і методів роботи;

- виховання шанобливого ставлення до бібліотеки, книги як скарбниці людських знань.

Саме бібліотека є посередником між джерелами інформації та користувачами, забезпечує інформаційну підтримку освіти, незалежність у користуванні документами.

Бібліотекар – це перший помічник викладача та майстра в/н, покликаний передати учням голос далеких предків, розкрити багату поетичну душу українського народу, багатство його культури, героїчну історію, посіяти в душах учнів іскру зацікавленості, бажання пізнати щось нове, цікаве, корисне. Тому робота бібліотеки органічно поєднана з навчально – вихованим процесом, а бібліотекар – це педагог, культпрацівник, в арсеналі якого вся наукова, художня, довідково – методична й навчальна література, широке коло періодичних видань, ілюстративних та тематичних матеріалів, картотеки .

Завітавши до бібліотеки, учні неодмінно отримають нову корисну інформацію зі стендів “Друг читача”, “Поради читачу”,  тематичних виставок: “Черкащина – духовності скарбниця”, “У світ природи з душею і любов’ю”,  “Україна у дзеркалі тисячоліть”,  «Пам’ять не згасне» (до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників), «Тарас Шевченко – України син», «Трагічні сторінки історії» (до 80-річчя пам’яті жертв Голодомору), «Черкащино, моя ти колисанко, земля козацька вічна і свята» та інші.

Учні можуть вибрати книгу не тільки у відкритому доступі, а і на виставці.

Користуються популярністю у читачів і тематичні добірки під такими назвами : “Це цікаво знати”, “Алкоголь, тютюн, наркотики – вороги юності”. Бібліотекар завжди підбирає книги, які можуть бути корисними та зацікавлять читачів, тримає їх у спеціально відведеному місці та ненав’язливо рекомендує своїм читачам.

Корисну і цікаву інформацію отримують учні, коли знайомляться з матеріалами тематичних папок.

Таке інформаційне забезпечення є основною ланкою роботи бібліотеки, а саме: надавати користувачам інформацію потрібну, значиму для читача, доступну та переконливу.

Завдання бібліотеки не лише в тому, щоб забезпечувати ефективність навчально – виховного процесу, а й у тому, щоб прищеплювати учням любов до книги, інтерес до читання, вміння користуватися довідково – бібліотечним апаратом бібліотеки.

Так, у бібліотеці є абетковий та систематичний каталоги, у процесі створено електронний каталог, є тематична картотека газетно – журнальних статей, тематичні картотеки: “На допомогу класному керівнику”, “Історико – краєзнавча картотека”, “Бібліотечна справа”. Потрібну для користувачів інформацію вони отримують із періодичних видань  та довідкової літератури.

Бібліотекар допомагає учням орієнтуватися у книжковому світі, вміти вибирати необхідну і цікаву книгу.

При проведенні масових заходів (вечорів, оглядів літератури, бібліотечних уроків, виховних годин та ін.) бібліотекар переслідує мету активізувати свій діалог з читачем та читачів між собою, викликати їхню зацікавленість запропонованою метою, особисте бажання кожного взяти участь у заході.

Педагогічна майстерність викладача тісно пов’язана з рівнем використання і поширення інформації. Не можна заперечити той факт, що рівень інформаційної культури вчителя безпосередньо впливає на його готовність до використання інноваційних педагогічних технологій. Тому підвищення інформаційної культури педагогів у процесі їх інформаційно – бібліографічного обслуговування є важливим напрямком роботи бібліотеки. Бібліографічне інформування викладачів має на меті регулярно доводити до відома кожного педагога, виходячи з їх потреб і запитів, інформацію про нові надходження літератури, додаткову літературу з предмету, інноваційні напрямки наукових досліджень в педагогіці, методиці викладання предметів.

Сучасний учень живе в умовах інформаційного суспільства. Він повинен не тільки вміти читати, писати, говорити, але й швидко та вільно орієнтуватися у потоці усної та писемної інформації, самостійно знаходити інформацію, оцінювати її, обробляти, аналізувати та використовувати.

На жаль, є чимало учнів, для яких самостійне добування інформації - тяжка праця. Більшість учнів, які приходять в училище, мають низьку техніку читання, не володіють навичками читання книги, самостійного пошуку інформації. Розуміючи актуальність даної проблеми, працюю над створенням системи формування інформаційної культури учнів училища, намагаюсь забезпечити поступове набуття та поглиблення знань учнями, дати їм поняття про книгу і бібліотеку: від загального ознайомлення до знання змісту окремих розділів книжкового фонду та впевненого використання картотек і довідкової літератури. Для цього неодноразово були проведені екскурсії учнів до бібліотеки, де вони мали змогу познайомитись із книжковим фондом, зверталась увага на використання каталогів, картотек і довідкової літератури для пошуку необхідної інформації.

Сучасні програми вимагають формування в учнів уміння самостійно підготувати виступ, доповідь, огляд, реферат, конспект, дипломну роботу і в навчальному процесі всі вони займають значне місце. Оволодіння вказаними вміннями та навичками базується на використанні можливостей бібліотеки, які включають знаходження потрібної літератури, знання джерел інформації, вміння працювати з ними. Так, учнями були підготовлені виступи та реферати з різних навчальних предметів, зокрема з "Основ охорони праці", "Основ діловодства", "Безпеки руху", "Основ правових знань", «Українського ділового мовлення», «Основ правових знань» та ін. Під час їх підготовки учні вчились користуватись додатковими джерелами знань: енциклопедіями, довідниками, словниками, довідковим апаратом книг та Інтернетом.

На результативність навчання учнів основам бібліотечно-бібліографічної грамотності великий вплив мас вибір оптимальних технологій організації бібліотечно-бібліографічних занять.

Головне, щоб корисні бібліографічні відомості учні сприймали з інтересом, тому при проведенні бібліотечних уроків використовую презентації, які готують учні за різними темами. Над створенням презентацій, в основному, працюють учні групи "Оператор комп'ютерного набору", які мають глибокі знання з комп'ютерної грамотності. Такий вид роботи зацікавлює учнів, поданий матеріал засвоюється набагато краще. Вміння учня працювати з додатковою літературою допомагає йому глибше осмислити і зрозуміти вивчену тему, сприяє кращим досягненням як у навчанні, так і у самостійному житті.

Однією з ефективних і найпоширеніших форм популяризації бібліотечно-бліографічних знань учнів є бесіди. Проводжу їх під час запису учня до бібліотеки, поверненні книг до бібліотеки, підведенні підсумків читання за певний період, аналізі читацьких формулярів.

За своїм характером, інтересами, нахилами учні неоднакові. Одні з них рухливіші, інші-повільніші, деякі - сміливі, інші - сором'язливі, одні відзначаються організованістю й наполегливістю, інші - не мають цих якостей, але кожен із них розвивається як окрема індивідуальність. І саме у підлітковому віці починає формуватися духовна сутність людини - моральні ідеали, моральні переконання. Зростаюча соціальна активність учнів сприяє залученню їх до життя та діяльності дорослих. Тому і мотиви читання в учнів також різні. передусім вони викликані особистими інтересами, нахилами а також навчальною діяльністю.

Якщо звернути увагу на читання науково-пізнавальної літератури, то виявляється помітна різниця між хлопцями і дівчатами, яка стосується запитів, змісту і мотивів читання, Активність користування цією літературою у них приблизно однакова, але хлопців більше цікавить "ділова" книга, література з техніки, їх запити конкретні. Дівчата захоплюються книгами про мистецтво, життя видатних людей. Читання художньої літератури починає сприйматися учнями як вільна, пов'язана лише з особистими запитами і потребами діяльність. Однак  мотиви  власного  читання усвідомлюються, звичайно, як пізнавальні  і розважальні. Тому читання художньої літератури більшість учнів вважають заняттям несерйозним. У зв'язку з цим велику увагу надаю пошуку цілеспрямованих активних форм пропаганди літератури, які забезпечують формування в учнів щоденної потреби в читанні книг, роботі з ними. Однією з таких форм роботи є оформлення книжкових виставок та тематичних поличок для розкриття книжкового фонду в умовах відкритого доступу. Так, у навчальному корпусі училища були оформлені тематичні книжкові виставки, присвячені актуальним проблемам сучасності, виставки на допомогу навчальному процесу, до знаменних і пам'ятних дат.

Виставки нових надходжень "На хвилинку зупинись, нову книгу подивись" сприяють систематичній інформації читача про новини літератури, які отримала бібліотека.

Виставки - персоналії були присвячені окремим письменникам, визначним діячам нашої держави. Були організовані книжкові виставки і до проведення Тижня української мови - "Мова - скарбниця народної духовності" та до Тижня правових знань "Чи знаєш ти свої права?", до тижнів професій.

Щомісячно оформляється стенд "Календар", де учні мають можливість черпати цікаву та корисну для них інформацію.

Масову роботу бібліотеки розглядають як складову системи роботи педагогічного колективу з питань виховання учнів, з формування основ бібліотечно-бібліографічної грамотності. Ефективними технологіями масової роботи є огляд книг, конкурси, вікторини, виховні години, усні журнали, літературні вечори, свята та інше. Для того, щоб виховні години в навчальних групах проходили цікавіше, підбираю матеріали для класних керівників з різних тем, проводжу також різні заходи для учнів. Зокрема, година спілкування з учнями «Школа О. А. Захаренка як феномен живої педагогіки»,  хвилина інформації «Народний вчитель О.А. Захаренко», «Славетна сторінка в історії культури – С.С. Гулак-Артемовський», виховні години «Хрещення Русі Володимиром Святим», «Книга – джерело життя і мудрості»,  бібліографічний огляд «Твоє здоров’я в твоїх руках», вечори "Ярій, душе! Ярій, а не ридай..." (до 75-річчя з дня народження В.Стуса),  «Цей дивосвіт  - бібліотека», «Слава визволителям України», «А пам’ять священна…» (до відзначення Дня визволення України від фашистських загарбників). До декади української писемності і мови проведено такі заходи: конференцію «Мова і час: від Нестора Літописця до сучасності», вечір у гуртожитку «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить», філологічну гру «У світі мови»,  інформаційну годину «Мова і писемність у цікавих фактах», засідання круглого столу «Мовне та культурне розмаїття мови та багатомовності»  та ін. При проведенні таких заходів активну участь беруть учні. Вони є ведучими таких заходів, готують художні номери, малюють малюнки, плакати, оформляють виступи, реферати. На таких заходах вони мають змогу висловити власні думки з того чи іншого питання, дати своє власне бачення тієї чи іншої проблеми.

Щоб розкрити свої здібності, таланти, учні училища беруть участь у предметних олімпіадах, конкурсах, які проводяться, як в училищі, так і на обласному рівні. При підготовці до них учні були забезпечені необхідною літературою, з якою вони працювали, а роботи на конкурси «Об'єднаймося ж, брати мої», «Що таке патріотизм», «Сім духовних святинь малої батьківщини», «Х Всеукраїнський конкурс учнівської творчості ім. Т.Г.Шевченка, номінація «Література», «Стежками культурної та історичної спадщини регіону»  учні виконували під керівництвом бібліотекаря.

Одним із напрямків роботи бібліотеки є виявлення та творча праця з обдарованими учнями. При бібліотеці створено літературну студію "Юність", в роботі якої використовуємо мистецькі години, презентації нових книг, вечори поезії та ін. Підготовлено збірку поезій учасниці студії Лисенко Н. «Думки-мережанки», проведено вечір-літературна вітальня "Поезія - держава неозора, поет - людина крилата".

Часто діти задають собі питання - який я? На що я здатен? Який шлях вибрати?

Життя дає змогу людині проявити себе. Моцарт, Бетховен, Бах залишили нам у спадщину чудові музичні твори. Мікеланджело, Рафаель, Леонардо да Вінчі - свої незрівнянні картини. Шекспір, Гейне, Шевченко - художні твори. Деякі з наших дітей не стануть такими відомими, але важливо, щоб усі вони були хорошими, порядними, чемними, працелюбними, справжніми людьми, і це буде наш внесок, який поповнить скарбницю людства.

Таким чином, зміст роботи бібліотеки училища спрямований на виховання громадянина України, формування духовного світу учня, його гармонійного розвитку.

Робота бібліотеки – надзвичайно багатогранна.

Це  методично – інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги. Бібліотека – це світ відкриттів, світ творчості, де формується читач – творець.

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотекар постійно працює над тим, аби заохочувати учнів до читання, зацікавити їх книгою, процесом пізнання, стимулювати до використання книг, що є у бібліотеці. Саме тому бібліотека є інформаційною базою, як для учнів, так і викладачів.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites
  • Copyright MyCorp © 2021
    Створити безкоштовний сайт на uCoz